e - SKLEP : e - SHOP

e-SKLEP : e-Shop

Przedstawione ceny netto w internetowym sklepie nie są oficjalnym cennikiem producentów,mają charakter wyłącznie orientacyjny. Informują jedynie o poziomie cen i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.Wiążące ceny ofertowe są przedstawiane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na zapytania złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Proszę o ceny pytać pod adresem : biuro@tech-sab.pl 

 

  The presented net prices in online shop is not the official price-list of the producer and is presented only for price orientation purpose in order to indicate the price level and is not meant to be treated as a trade offer.The trade offers are presented by our company in written form by e-mail correspondence in response to a inquiry send to us by e-mail. Please inquire using our e-mail address :

biuro@tech-sab.pl