O Firmie : About Us

 

TECH-SAB jest firmą handlową specjalizującą się w dystrybucji komponentów elektrotechniki i automatyki przemysłowej. Firma powstała w 2004 roku i od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą hurtową oraz detaliczną wyrobów dla przemysłu i górnictwa. Zapewniamy dostawy urządzeń i aparatury wiodących producentów w dziedzinie automatyki oraz elektrotechniki,gwarantujących niezawodność,bezpieczeństwo,wysoką jakość oraz zgodność z wymogami rynku.Oferujemy kompletację dostaw w zakresie aparatury do zasilania i rozdziału energii,aparaturę sterowniczą i sygnalizacyjną. Dodatkowo współpracujemy z producentami urządzeń przeciw wybuchowych strefy Ex dla górnictwa i przemysłu. Wiemy,że obszar działalności naszych klientów, wymaga niezawodnych i trwałych rozwiązań oraz szybkich i trafnych działań w sytuacjach kryzysowych.Dlatego zapewniamy pełne wsparcie naszym klientom i partnerom w celu budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz podnoszeniu efektywności i niezawodności działania.Posiadamy w ofercie wyroby czołowych producentów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Ponadto każdy klient traktowany jest indywidualnie,a oferta dopasowywana jest do jego potrzeb. Istnieje możliwość negocjacji warunków handlowych,w tym ustalenia odroczonych terminów płatności.

 

TECH-SAB is a trading company specializing in the distribution of electrical components and industrial automation. The company was founded in 2004 and since its inception engaged in wholesaling and retailing of products for industry and mining.We supply equipment and apparatus leading manufacturers in the field of automation and electrical engineering, ensuring reliability, safety, quality and compliance with market requirements.We supply a range of completion equipment for power generation and distribution, the control and signaling equipment.In addition, we cooperate with the producers of anti-explosive devices Ex zone for mining and industry. We know that the area of ​​activity of our customers requires reliable and durable solutions, and quick and correct action in crisis situations.Therefore we provide full support to our customers and partners to build their competitive advantage and increasing efficiency and reliability.We offer products of leading manufacturers of electrical and electronic equipment.In addition, each client is treated individually, and the offer is matched to their needs. You can negotiate terms of trade, including deferred payment arrangements.


 

                                                                

                                             Projekty IT - Trio Conferences Online